SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI VE İPTALİ DAVALARI

VERGİ VE İDARE HUKUKU

10/25/20222 min read

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA CEZASI VE İPTALİ DAVALARI

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞRMA CEZASI VE İPTALİ

5510 sayılı Kanunun 59'uncu maddesi uyarınca kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetim ve incelemeler sırasında sigortasız çalıştırılanların tesipiti halinde Kuruma bildirme yükümlülüğüne yer vermiştir, kurumun bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi yapacağı ibaresinden, bildirimler üzerine doğrudan ilgililer hakkında para cezası verileceği anlamının çıkarılamayacağı, ilgililer hakkında mali külfet oluşturan bu cezaların verilebilmesi için tespit edilen hususların yapılacak denetim ve araştırmalar ile her türlü şüpheden uzak ve somut bir biçimde ortaya konulması anlaşılmalıdır. Ülkemizde söz konusu cezalar genel itibariyle trafik ekiplerince yapılan yol denetimi sırasında yakalanmak suretiyle ticari aracı kullanana ceza verilmesi yapıldığından bu işlem tamamen hukuka aykırı bir işlem olduğundan iptal için dava açılmasında fayda vardır.

Sigortasız işçi çalıştırma cezası durumunun tespit edilmesine göre değişiklik gösteren bir durumdur. İşveren işyerinde çalıştırdığı kişileri kayıt ettirmek zorundadır. Bunun için de çalışanın sigorta yaptırılması gerekmektedir. İşverenin işe aldığı kişileri sigorta yaptırmadan ve kayıt ettirmeden çalıştırmasına sigortasız işçi çalıştırma denilmektedir.

İşveren işe aldığı her çalışanı Sosyal sigortalar kanunu ve iş kanununa göre sigortalı yaptırmak zorundadır. Bu sigortalama işlemi çalışanın işe başladığı tarihten itibaren yapılmalı. Sigortasız işçi çalıştırma denetimler sonunda veya şikayet ile belirlenirse işverene cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezalar her yıl kanunen belirlenen miktarlarda verilmektedir.

Geriye Dönük Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

İşverenler iş yerlerinde çalıştırmak üzere işçi alımı yaptıklarında bu işçilerinin işe başladıkları tarihten itibaren sigortalanmasını sağlamak zorundadır. Bu durum aslında işçinin haklarının korunması anlamına gelmektedir. İşçinin çalışma sırasında başına herhangi bir kaza veya hastalık gelmesi durumunda sigortası onu koruyan garanti olmaktadır. Kayıt dışı işçi çalıştırma anında tespit edilebildiği gibi geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma olarak da tespit edilebilir.

Geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma cezası bu durumun geriye dönük ne kadar süre ile tespit edilebilirse ona göre bir ceza uygulanır. SGK geriye dönük sigortasız işçi çalıştırma konusunda 5 yıl inceleme başlatabilir. Bu incelemede iş yerinden ve ilgili kişilerin yakınlarından durumun tespitine gidilir. Geçmişte sigortasız işçi çalıştırma tespit edilirse para cezası uygulanır.

1 Günlük Sigortasız İşçi Çalıştırma Cezası

Sigortasız işçi çalıştırma iş yerinin maliyetini azaltan bir durum olsa da karşıda mağdur olacak bir kişinin bulunması söz konusu olduğu için bu durum kanunen yasaklanmıştır. Bu durum denetimler tarafından tespit edilirse cezai işlem uygulanmaktadır. 1 günlük sigortasız işçi çalıştırma cezası olarak da işverene cezai işlem uygulanmaktadır. Bu cezai işlem işçinin işe giriş bildirgesi verilmediği için 10.008,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bu durum şunu ortaya koymaktadır ki işveren 1 gün bile olsa çalışan işçisini kayıt ettirmek ve o kişinin haklarını korumak zorundadır. İşçi ile anlaşıldığı andan itibaren işçinin o işyerinde çalışmaya başladığı işe giriş bildirgesi olarak kayıt ettirilmek zorundadır. Bunun yapılmaması durumunda 1 günlük sigortasız işçi çalıştırma konusunda bile ceza uygulanması söz konusu olacaktır.

Related Stories