nafaka şikayeti ve icra ceza şikayet cezası

AİLE HUKUKUDİLEKÇELER

12/20/20233 min read

Nafaka, birçok aile hukuku davasında önemli bir konudur ve boşanma veya ayrılık durumlarında maddi destek sağlamak amacıyla ödenen bir tür tazminattır. Bu tazminat, ayrı yaşayan eşin veya çocuğun geçimini sağlamak için diğer eşten talep edilebilir. Ancak bazen nafaka ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirilmez ve bu durumda nafaka şikayeti yapılabilir.

Nafaka şikayeti, nafaka ödemelerinin düzenli yapılmadığı veya hiç yapılmadığı durumlarda başvurulan bir hukuki işlemdir. Nafaka alacaklısı, nafaka ödemesini alamadığında veya eksik aldığında, nafaka şikayeti yaparak hukuki yollara başvurabilir. Nafaka şikayeti, nafaka alacaklısının haklarını korumak ve ödenmeyen nafakayı talep etmek için önemli bir adımdır.

Nafaka şikayeti için belirli bir süre vardır ve bu süre, nafaka ödemesinin yapılmadığı tarihten itibaren başlar. Nafaka alacaklısı, nafaka ödemesini alamadığı durumda, nafaka şikayetini yapmak için belirli bir süreye sahiptir. Bu süre, genellikle nafaka ödemesinin yapılmadığı tarihten itibaren 3 aydır. Ancak, bu süre bazı durumlarda değişebilir ve mahkeme tarafından belirlenebilir.

Nafaka şikayeti yapmak için, nafaka alacaklısının nafaka şikayet dilekçesi hazırlaması gerekmektedir. Nafaka şikayet dilekçesi, nafaka ödemesinin yapılmadığı veya eksik yapıldığı durumu ayrıntılı bir şekilde açıklamalı ve talepleri belirtmelidir. Bu dilekçe, nafaka alacaklısı veya avukatı tarafından ilgili mahkemeye sunulmalıdır.

Nafaka şikayeti, genellikle icra ceza mahkemelerine yapılır. İcra ceza mahkemeleri, nafaka ödemesini takip etmek ve nafaka borçlusuna ödeme yapması için gerekli yaptırımları uygulamakla görevlidir. Nafaka şikayeti sonucunda, mahkeme nafaka borçlusuna icra cezası verebilir. İcra cezası, nafaka borçlusunun mal varlığına el koyma veya ödeme yapmaması durumunda hapis cezası gibi yaptırımlar içerebilir.

Özetlemek gerekirse, nafaka şikayeti, nafaka ödemelerinin düzenli yapılmadığı veya hiç yapılmadığı durumlarda başvurulan bir hukuki işlemdir. Nafaka alacaklısı, nafaka ödemesini alamadığında veya eksik aldığında, nafaka şikayeti yaparak hukuki yollara başvurabilir. Nafaka şikayeti genellikle icra mahkemelerine yapılır ve icra cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir. Nafaka şikayeti süresi, nafaka ödemesinin yapılmadığı tarihten itibaren başlar ve 3 aydır.

NAFAKA ŞİKAYET DİLEKÇESİ

İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETÇİ :..........................

VEKİLİ : Av. KEMAL YILMAZ

SANIK : ..................

SUÇ : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun

cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Siverek Aile Mahkemesi’ nin ............ tarih ........... Esas .................... Karar sayılı boşanma ilamı uyarınca borçlunun müvekkilime karar kesinleşmesinden sonra müşterek çocuk yararına da aylık..............TL iştirak nafakası ödenmesine ilişkin karar verilmiştir ve kesinleşmiştir.(Ek:1)

2- Müvekkilime nafaka borcunu vadesinde ödemeyen borçlu sanık hakkında son hali ile ......... İcra Müd. ....... E. Sayılı dosyası üzerinden halihazırda alması gereken nafaka borcu ile birlikte DEVAM EDEN AYLARA İLİŞKİN NAFAKA BORCUNUN tahsiline ilişkin icra takibi başlatılmıştır. İcra emri borçluya tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir.

3- Borçlu ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış , bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmamıştır.

4- Borçlu sanık tarafından nafakanın kaldırılmasına ya da indirilmesine yönelik açılmış bir dava da bulunmamaktadır.

5- Borçlunun ödemediği birikmiş nafakaya ve ARALIK,OCAK ve ŞUBAT ile devam eden aylara ilişkin süresi içinde mahkeme kararının gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle borçlunun tazyik hapis cezasıyla cezalandırılması için şikayette bulunmaktayız.

DELİLLER :, .........Aile Mahkemesi’ nin ...........tarih............. Esas .................. Karar sayılı, .................İcra Müdürlüğünün ................ Esas sayılı dosyası ve sair delil

HUKUKİ SEBEP :İ.İ.K. 344 ve ilgili mevzuat

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıkladığımız nedenlerden ötürü suçu sabit olan sanık-borçlunun cezalandırılmasını , vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin borçluya yükletilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.

AV.KEMAL YILMAZ