Müddetname Nedir ve Müddetnameye İtiraz Nasıl Yapılır Örnek Müddetnameye İtiraz Dilekçesi

CEZA HUKUKUDİLEKÇELER

12/14/20233 min read

Müddetname, hukuki bir sürecin belirli bir süre içinde tamamlanması için verilen resmi bir yazıdır. Genellikle mahkemelerde, cezaevlerinde veya diğer yargı organlarında kullanılır. Müddetname, süreli hapis cezası alan bir kişinin cezasını tamamlaması için verilen belgedir.

Müddetname, cezaevi müdürlüğü veya infaz savcılığı tarafından verilir ve hükümlünün cezaevindeki süresini tamamlaması için belirli bir tarih verir. Müddetname, hükümlünün cezasını tamamlaması için verilen son tarihtir ve bu tarihten önce serbest bırakılamaz.

Her ne kadar müddetname, cezaevi müdürlüğü tarafından verilse de, hükümlü bu süreye itiraz edebilir. Müddetnameye itiraz etmek için hükümlünün infaz mahkemesine başvurması gerekmektedir. Bu başvuruya "müddetnameye itiraz dilekçesi" denir.

Müddetnameye itiraz dilekçesi, hükümlünün cezaevindeki süresini tamamlaması için verilen belgeye itiraz ettiğini belirtir. İtiraz dilekçesi, hükümlünün avukatı veya kendisi tarafından yazılabilir. Dilekçede, müddetnameye itiraz edilme nedenleri ve gerekçeleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.

Müddetnameye bazen hatalı düzenlenebilir. müddetanmeye itiraz infaz hakimliğine yapılır. İnfaz hakimliğine yapılan itiraz kararının hatalı olduğu düşünüldüğü vakit bu kararda itiraza tabi olup bu karara itiraz Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılmaktadır.

SİVEREK İNFAZ HAKİMLİĞİNE

İNFAZIN DURDURULMASI / KALDIRILMASI TALEPLİDİR

İTİRAZ KONUSU

MÜDDETNAME : Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı.............. Dosya Numaralı

HÜKÜMLÜ :.....................................

VEKİLİ : AV.KEMAL YILMAZ

KONU : Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ................ Dosya numaralı Müddetnameye İtiraz

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil, Siverek 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan ....... E. .......... K. sayılı kararında Kasten Yaraka şuçundan 1 YIL 12 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI ile cezalandırılmıştır. İş bu karar ........... tarihinde kesinleşmiştir.

2) Müvekkil, infaz hakimliğinin 30.12.2022 tarih 2022/3135 Esas 2022/3132 Karar sayılı kararı ile 5275 sayılı Kanun'un 105/A maddesi uyarınca koşullu salıverme tarihine kadar olan cezasını denetimli serbestlik uygulanmak suretiyle infazına karar vermiş fakat Denetimli serbestlik Müdürlüğünün 01.06.2023 tarihinde yapmış olduğu taleple beraber mahkemenizce 05/06/2023 tarihinde Siverek İnfaz hakimliğinin ..........Esas ............ Karar sayılı dosya ile daha önceden verilen denetimli serbestlik kararı kaldırılmıştır. Daha sonra söz konusu karara itiraz edilmiş ve Siverek 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 17.07.2023 tarihinde ......... D.İŞ numarasıyla itirazın reddine karar verilerek karar kesinleşmiş ve mahkemenizin vermiş olduğu 30.12.2022 tarih ........Esas .......... Karar sayılı koşullu salıverme tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin karar kaldırılmıştır.

3) Mahkemenizce denetimli serbestlik kararının kaldırılmasına ilişkin karar 17.07.2023 tarihinde kesinleşmesine rağmen müddetname de denetimde geçen süre hesaplanırken 30.12.2022 tarihinden 15.05.2023 tarihi arasındaki süre baz alınmıştır. Mahkemece kararın kesinleştiği tarih 17.07.2023 tarihidir. Müvekkilin bu süreler içinde denetimde olduğu kabul edilmelidir. Nitekim Siverek İnfaz hakimliğinin ......... Esas ......... Karar sayılı kararının 2. Fıkrasında .........Esas ........ Karar sayılı kararının kaldırıldığı bahsetmekle kaldırılma tarihi olarak(yani denetimli serbestliğin sona erme tarihi olarak) hükmün kesinleşme tarihi olan 17.07.2023 tarihi baz alınmalıdır. Ayrıca söz konusu kararın lafzı kesin olup kaldırılmasına ilişkin karar 17.07.2023 tarihinde kesinleştiğinden bu tarih baz alınarak yeniden müddetname düzenlenmelidir. İşbu sebeple Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK, CMK ve diğerleri ile yasal tüm mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve resen incelenecek nedenlerle;Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı ..............Dosya numaralı Müddetnamenin iptali ile yeniden müddetname düzenlenmesine karar verilmesi vekaleten arz ve talep olunur. 29.08.2023

AV.KEMAL YILMAZ