İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

CEZA HUKUKUDİLEKÇELER

3/21/20231 min read

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

.................AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :................

SANIK : .................

MÜDAFİİ :Av.Kemal YILMAZ Camikebir mah.Hürriyet cad. No:56/1

SİVEREK

KONU :Süre tutum dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz.

İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim. 21.03.2023

Sanık Müdafii

AV.KEMAL YILMAZ