İİK 106-110 Maddeye Göre Haciz KaldırmaTalebi

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

3/18/20231 min read

*****İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :2023/......... ESAS

Yukarıda yazılı esas sayılı dosyanın borçlusuyum. Mal varlığıma haciz konulmuştur.Ancak konulan hacizler İİK.’nun 106. ve 110. maddesi gereği zamanında satış istenilmediğinden düşmüştür. Hacizlerin kaldırılmasını talep ederim.

ARAÇLAR

.............................................

..........................................

........................................... plakalı araçlar ile

TAŞINMAZLAR

1)      ................ili .............ilçesi .... ada..........parsel

2).................... ili ...............ilçesi .......ada......parsel

BANKALAR

YAPI KREDİ BANKASI

İŞ BANKASI

BORÇLU