İ.İ.K 103 Madde Davet Kağıdı talebİ

Blog gönderi açıklaması.

İCRA HUKUKUDİLEKÇELER

3/18/20231 min read

** İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2020/*****

Yukarıda numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlu bulunan ***** adına kayıtlı olan ;

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 68 Ada 14 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2022 tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup

- ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 196 Ada 11 Parselde bulunan taşınmaza 22/08/2022tarihli ve **** yevmiye numaralı icrai haciz tesis edilmiş olup, borçluya bunlara ilişkin 103 davet kağıdı gönderilmesini talep ederiz dedi. İmzalı beyanı okundu.21/01/2020

ALACAKLI VEKİLİ