İCRA İFLAS HUKUK SATIŞ TALEBİ

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

3/18/20231 min read

**********İCRA DAİRESİ'NE

DOSYA NO :2023/.... E

Yukarıda dosya numarası yazılan dosyada ipotekle teminat altına alınan

ŞANLIURFA İli, HİLVAN İlçesi, KARACURUN MAHAL Mahallesi, .............ada, ............Pafta,......... Parsel, .............Cilt nolu, .............Sayfa nolu, ................. Bağımsız Bölüm No, niteliğinde taşınmazın satışının yapılmasını amacıyla yetkili talimat icra müdürlüğüne satış talimatı gönderilmesini vekaleten arz ve talep ederim.09.01.2023

AV.KEMAL YILMAZ