HARİCEN TAHSİL DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

3/18/20231 min read

******İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO :2022/ ****ESAS

Yukarıda numarasını belirtmiş olduğumuz takip dosyasında alacak haricen tahsil edildiğinden, tahsil harcının hesaplanarak tarafımıza bildirilmesini, tahsil harcını işbu dosyaya borçlu tarafından yatırıldıktan sonra dosyanın kapatılmasını saygılarımızla diler ve isteriz.20.02.2023

AV.KEMAL YILMAZ