GENEL HACİZ TALEBİ ÖRNEĞİ DİLEKÇESİ

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

3/18/20231 min read

*******İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO : 2023/.... Esas

1-Borçlunun SGK kaydının sorgulanarak çalışıyor olması halinde maaş haczi yapılmasına,

2-Borçlunun üzerine kayıtlı araçlara UYAP sisteminden haciz konulmasını,

3- Borçlunun alacaklı olduğu dosyalarının sorgulanarak alacaklı olduğu dosyalara haciz işlemi yapılmasını,

4-Borçlular adına kayıtlı taşınmazların UYAP üzerinden sorgulanmasını ve sorgulama sonucunda borçlular adına taşınmazların tespit edilmesi halinde bu taşınmazlara haciz şerhi konulması için ilgili Tapu Müdürlüklerine müzekkere yazılmasını,

5-Borçlu adına kayıtlı posta çeki hesaplarının UYAP’tan sorgulanması ve mevcut olması halinde haciz konulmasını talep ederim.

ALACAKLI VEKİL