borca itiraz talebi örneği

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

3/18/20231 min read

***********İCRA DAİRESİ’NE

Dosya No: 2023/............... ESAS

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :.........................

ALACAKLI :.....................

VEKİLİ : ...............

KONU : 14.01.2023 tarihinde tebliğ edilen ilamsız takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.

İTİRAZ NEDENLERİ :

Yukarıda esas numarası yazılı, müdürlüğünüzde başlatılmış icra dosyasından tarafıma ilamsız takip yolu ile icra takibi yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde aleyhime başlatılan icra takibine itirazlarımı bildirmekteyim.

Alacaklı olduğunu iddia eden taraf haksız bir şekilde ilamsız icra takibi başlatmıştır. Alacaklı olduğunu iddia eden tarafa herhangi bir borcum bulunmamaktadır. Bu nedenle ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Talep ve Sonuç : Açıklanan nedenlerle; ödeme emrine, borca, takibe, faiz oranına, faize, işlemiş faize ve takibin tüm ferilerine itiraz eder, açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. 14.01.2023