BORCA İTİRAZ TALEBİ

BORCA İTİRAZ, BOÇLU OLMADIĞI TESPİTİ ,BORÇ, İTİRAZ,, İCRA, İCRA BORÇLU OLMADIĞI, DİLEKÇE

DİLEKÇELERİCRA HUKUKU

8/21/20231 min read

ŞANLIURFA 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No : 2022/28016

BORCA İTİRAZ EDEN

(BORÇLU ADI-SOYADI ) :

VEKİLİ :AV.KEMAL YILMAZ

ALACAKLI :

KONU : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesidir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde itirazlarımı sunuyoruz

Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafa müvekkilimizin bir borcum yoktur.

2-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyoruz.

Sonuç ve Talep : Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumuzdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

AV.KEMAL YILMAZ