Basit Yargılama Usulü: Nedir, Nasıl İşler ve İtiraz Dilekçesi Örneği

CEZA HUKUKUDİLEKÇELER

12/20/20233 min read

Basit yargılama usulü, Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesi uyarınca belirli suçlar için uygulanan hızlı ve basit bir yargılama yöntemidir. Bu usul, asliye ceza mahkemelerinde görülen ve cezası 5 yıldan az olan suçlar için kullanılır.

Basit yargılama usulü, hızlı bir şekilde adaletin sağlanmasını amaçlar ve bu nedenle diğer yargılama usullerine göre daha basit bir süreç izler. Bu usule tabi suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlar yer alır.

Basit yargılama usulüne tabi olan bir dava, genellikle daha kısa bir sürede sonuçlanır. Bu usule göre yapılan duruşmalarda, delillerin toplanması, tanık ifadelerinin alınması gibi işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede, mahkemelerin iş yükü azalır ve adaletin daha hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanır.

Basit yargılama usulüne itiraz etmek isteyen bir taraf, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz dilekçesini mahkemeye sunmalıdır. İtiraz dilekçesinde, itirazın gerekçeleri ve delillerin neler olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir.

İtiraz dilekçesi, yazılı olarak mahkemeye sunulmalı ve belirli bir formata uygun olmalıdır. Bu dilekçe, itiraz eden tarafın avukatı veya kendisi tarafından hazırlanabilir. İtiraz dilekçesinin süresinde ve usulüne uygun bir şekilde sunulması önemlidir, aksi takdirde itiraz kabul edilmeyebilir.

Basit yargılama usulüne tabi olan bir davada itiraz süreci sonucunda yapılan inceleme sonucunda, mahkeme kararını onaylayabilir veya kararı değiştirebilir. İtiraz sonucunda verilen karar kesindir ve temyize gidilemez.

İtiraz süreci, hukuki haklarını korumak isteyen kişiler için önemli bir fırsattır. Bu süreçte, mahkeme kararının hatalı olduğunu düşünen taraf, hakkını arayabilir ve adaletin sağlanması için mücadele edebilir.

Özetlemek gerekirse, basit yargılama usulü, Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen cezası 5 yıldan az olan suçlar için uygulanan hızlı ve basit bir yargılama yöntemidir. Bu usule tabi olan bir dava sonucunda itiraz etmek isteyen taraf, belirli bir süre içinde mahkemeye itiraz dilekçesini sunmalıdır.

ŞANLIURFA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :........ ESAS

BEYANDA BULUNAN SANIK :............................................

VEKİLLERİ : AV.KEMAL YILMAZ

KONU : Basit yargılamaya itiraz beyanlarımız ile müvekkilin genel hükümlere göre yargılanmasına ilişkin talebimiz ve müvekkilin BERAATİ talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası verilen mahkemeniz dosyasında basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasını kabul etmemekteyiz. İzah edilecek sebeplerle yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasını talep ederiz. Şöyle ki;

Taraflar arasında boşanma davası açılmış olup ne yazık ki şikayetçi olan kişi müvekkilimizle boşanma aşamasında olduğundan dolayı boşanma davasında delil elde etmek amacıyla eldeki dava dosyasında şikayetçi olmuştur. Bu şikayet tamamen kötü niyetli bir şikayet olup genelde boşanma davası açılacak dosyalarda şahısların sırf delil elde etmek amacıyla basit yaralamadan dolayı şikayetlerde bulunmakta olup eldeki dava dosyasındaki şikayette bu nedenle yapılmış bir şikayettir.

Müvekkillimiz ile şikayetçi sözlü tartışma yaşamış bu esnada müvekkilimiz eşi ile beraber annesinin evinde kalmaktadır. Müvekkilimizin annesinin evinde eşini dövmesi kendisinden beklenemez. Nitekim annesi ve o sırada orada bulunan Narin isimli kardeşi de müvekkilimizle eşi arasındaki tartışmaya şahit olup müvekkilimiz kendisine herhangi bir şekilde bir şiddet uygulamamış olup şiakyetçi kavga esnasında kendisini balkondan atmak isteyince kendisini sadece tutmuştur.

Tüm bu sebeplerle aşağıdaki delillerimizin toplanmasını talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen gerekçelerle, müvekkilimizin kardeşi ..................'in tanık sıfatı ile dinlenilmesini, basit yargılama usulüyle yürütülmesini kabul etmeyerek yargılamanın duruşmalı olarak yürütülmesini, müvekkil hakkında atılı suçlamanın yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun olmasından dolayı beraatine karar verilmesini, saygıyla talep ederiz.20.12.2023

AV.KEMAL YILMAZ