AVUKAT MAZARET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELER

3/18/20231 min read

......ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NE

Dosya No: 2023/........ Esas

Yukarıda dosya numarasını bildirdiğimiz ve mahkemenizde görülmekte olan davanın 18.03.2023tarihli duruşmasına aynı gün ve saatte .................a mahkemesinde bulunacağımdan sebebiyle katılamayacağım.

Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Ek:...........mahkemesinin .........tarihli duruşma zaptı

DAVACI VEKİLİ