ASLİYE CEZA MAHKEMESİ VEKALETNAME SUNMA DİLEKÇESİ

Blog gönderi açıklaması.

DİLEKÇELERCEZA HUKUKU

12/20/20231 min read

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVŞANLIURFA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

Dosya No: : .............. ESAS

SANIK : .............

VEKİLİ : Av.KEMAL YILMAZ(ŞANLIURFA BAROSU 1041)

KONU : Vekaletname ibrazımız ve sanık müdafii olarak kabul isteminden ibarettir.

İSTEM SONUCU:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada tarafımızın sanık müdafii olarak kabulünü ve UYAP sistemine müdafii olarak kaydımızın yapılmasını vekaleten arz ve talep ederiz.

AV.KEMAL YILMAZ