2024 Yılında Hukuk Davalarında Uygulanan İstinaf ve Parasal Sınırlar

2024 yılı güncel istinaf sınırları

DİLEKÇELERMEDENİ HUKUK

12/11/20232 min read

a close up of a cell phone screen with numbers on it
a close up of a cell phone screen with numbers on it

2024 yılı için hukukta parasal sınırlar. 2023 Kesinlik sınırı nedir? İstinaf parasal sınırı nedir? 2024 istinaf kesinlik sınırı ne kadar? Kesinlik Sınırı neye göre nasıl belirlenir? İstinaf mahkemesi 2024 kesinlik sınırı kaç TL? Temyiz parasal sınır 2024 yılı? İş mahkemesi 2024 yılı temyiz ve istinaf parasal sınırlar. 2024 yılı Temyiz kesinlik sınırı ne kadar? 2024 yılı için senetle ispat zorunluluğu sınırı kaç TL? Tanıkla ispat sınırı kaç TL? Tüketici hakem heyetine başvuru sınırı 2024. Tüketici Mahkemesi istinaf sınırı 2024. Sulh Hukuk Mahkemeleri temyiz ve istinaf parasal sınırlar 2024. Asliye Ticaret Mahkemeleri temyiz sınırı 2024. 2024 yılı için istinaf sınırı. 2024 yılı için temyiz sınırı. Manevi tazminat davalarında istinaf ve temyiz için parasal sınır var mı? İstinaf kesinlik sınırı dava tarihi mi karar tarihi mi? İdari yargı duruşma sınırı 2024.

1. Kesinlik sınırı nedir?

Kesinlik sınırı, bir mahkeme kararı hakkında istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurulabilmesi için kanunla öngörülmüş olan parasal sınırlardır. Yani bir mahkeme kararı belirtilen para sınırının altında kalıyorsa o karar hakkında istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. Artık o karar kesindir. Kesinlik sınırı her yıl için yeniden belirlenir. Kesinlik sınırı kamu düzeni ile ilgilidir.

Bir mahkeme kararının istinaf incelemesine tabi olup olmadığı, o yıl için belirlenen istinaf parasal sınırının altında kalıp kalmadığı ile ilgilidir. Buna istinaf parasal sınırı da denir. Keza aynı durum bir mahkeme kararının temyiz incelemesine tabi olup olmadığının belirlenmesi için de söz konusudur. Buna da temyiz parasal sınır ya da temyiz kesinlik sınırı da denir. Nitekim miktar ve değeri temyiz kesinlik sınırını aşmayan taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar 6100 sayılı HMK m 341/2 uyarınca temyiz edilemez.

2. 2024 yılına ilişkin yargıda parasal sınırlar nelerdir?

VERGİ VE HARÇLARA UYGULANAN PARASAL SINIRLAR 2024 (GÜNCEL)

25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2024 yılında davalarda uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir.

Parasal sınırlarda değerleme oranı, her yıl Ekim ayındaki TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranına göre belirlenmektedir.

Yeniden Değerleme Oranı (%58,46) esas alınarak 2024 yılı için parasal sınırlar şu şekilde güncellenmiştir:

  1. Senetle ispat sınırı: 23.450 TL

  2. Yerel mahkeme kesinlik sınırı: 28.250 TL

  3. Temyiz sınırı: 378.290 TL

  4. Temyizde duruşma sınırı: 567.520 TL

  5. İcra Mahkemelerinde yerel mahkeme kesinlik sınırı: 66.090 TL

.

.